Skakig resa genom Sverige

Vår plan är att göra en resa i öl; att börja vår strapats i Sverige och att i sakta mak beta av liten som stor för att sedan vidga vyerna och ta med framför allt ännu icke invigda på en resa för de flesta genom ölkulturerna.

Tanken var god, tyckte vi. Tyvärr har inte ölen alltid varit det.

Det första som införskaffades var serverkapacitet och ett urval av den lokalproducerade ölen. Ja, faktiskt en av varje som vid tillfället gick att att få tag på när Systemet öppnade upp för transport av lokalt förekommande öl. Alla drycker som runnit ner har inte recenserats ens inofficiellt men framför allt har inte alla drycker som hällts ut recenserats över huvud taget. De första recensionerna gick nämligen i moll. Till slut insåg vi att innehållet inte skulle vara så uppmuntrande om öl efter öl vi drack fick bottenbetyg. Och hur roligt är det att mestadels chockturista sig genom en semester?

Ja, en hel del är bra eller i vart fall okej men på tok för mycket håller inte måttet.

Vid det här laget har de flesta mer eller mindre insnöade redan insett det jag nämner här. Vi nördar klarar oss ju ändå - vi förser oss med det vi tycker är riktigt gott, det kan vara Dugges Idjit (prova om ni inte gjort det!) eller Brekeriets egna drycker (ta t.ex. Brettlehem, Cassis och Roken, tre fina lokala släpp som tyvärr är slut just nu) eller Omnipollos mer eller mindre begränsade utgåvor, för att nämna tre säkra (?) kort, men de som lägger ut 30-50 surt förvärvade och skattade kronor på någonting lokalt med ett lustigt namn borde kunna förvänta sig någon form av kvalitetskontroll på det de släpar hem.

Efter att ikväll ha konstaterat att ytterligare en av de lokalproducerade öl jag köpt hem var infekterad fick jag nog. På måndag får tjejerna på Bolaget tillbaka flaskan. Systemet har nämligen en mycket generös reklamationspolicy som jag för första gången ska nyttja - har du c:a 2/3 kvar i flaskan är det inga problem att lämna tillbaka det du köpt om du upplever att det inte höll måttet - är humlen onödigt trött, är ölen infekterad eller tyckte du helt enkelt att den smakade illa (felsmaker i öl är ett eget kapitel vi kanske får lov att återkomma till) - ta med den tillbaka.

Jag hoppas att vi alla kan ta vårt ansvar och gå tillbaka med undermåliga produkter. Producenterna måste bli medvetna om att dålig kvalitet kostar! Och kostnaden kommer aldrig vara flaskan du lämnar tillbaka, kostnaden är förstås all dålig publicitet de får vilket till syvende och sidst resulterar i svikande försäljningssiffror och att det i värsta fall spiller över på de som tar sig i kragen, eller att svensk hantverksindustri får stå tillbaka till förmån för utländsk sådan. Mer bra öl till oss nördar säger vissa - jag å andra sidan tror att ju fler vi blir, desto bättre.

Jag är inne på samma tankebana som Joel är i sin krönika på Beersweden där han skriver på samma tema. Han har dessutom ett konkret förslag på en möjlig väg ur det träsk vissa verkar hämta sitt vatten ifrån. Hoppas några nappar.


http://beersweden.se/2012/12/14/stora-problem-i-den-svenska-olvarlden/


Kommentarer: